• برای نصب دوربین مدار بسته باید به موارد متعددی را رعایت کنیم، از جمله، تعداد و نوع دوربین های مدار بسته ، قیمت محصولات و هزینه نصب و راه اندازی ، محل دقیق نصب دوربین ها ، نوع کابل ها و تجهیزات جانبی ، نحوه کابل کشی و مسیر های مناسب و چندین و چند مورد دیگر. در ادامه بصورت گام به گام مراحل نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته را تشریح می کنیم.

طراحی و اجرا : فناوری اطلاعات معین